1 fase of 3 fase omvormer

Laatste reactie 18/10/2020 15:52 door Patrick
· Markeren als ongelezen
Johan Gillich 2 jaar geleden geplaatst
Na het lezen van diverse topics over of je nu een 1 fase of 3 fase omvormer moet hebben krijg ik hier voor mij nog niet een duidelijk beeld over.
Mijn situatie v.w.b. de elektriciteit aansluiting is 3 x 25a met een slimme meter.
De bedoeling is om 10 zonnepanelen te plaatsen. (plaats voor meer is er niet)
Nu is dit qua opbrengst onder te brengen op een enkele fase maar hoe zit het dan met de verdeling van je opgewekte energie?
Is het niet beter dit te verdelen over 3 fase en dus een 3 fase omvormer te gebruiken ?
De gedachte hier achter.....
Stel ik lever de op gewekte energie terug op fase 1.
De vaatwasser gaat aan en deze zit op fase 2.
Ik lever dus terug op fase 1 terwijl ik op fase 2 weer afneem.
En wanneer er op fase 3 dan ook nog verbruikt wordt ligt mijn inziens de verhouding helemaal scheef.
Of maak ik hier een denkfout?

Edit: zie net dat er een soort gelijke vraag is gesteld door Eddie maar daar nog geen reactie op gegeven is. Dus laat ik het topic nog staan
Antoon Rosé 2 jaar geleden geplaatst
Een slimme meter registreert het totaal van het afgenomen vermogen (het totaal van het afgenomen vermogen over de drie fases) en het totaal van het teruggeleverde vermogen (het totaal van het teruggeleverde vermogen over de drie fases) terwijl een draaischijfmeter alleen het verschil van die twee registreert.

Bij een draaischijfmeter is het dus totaal niet van belang of de wel-of-niet op drie fases teruglevert, hij registreert immers alleen maar of of er op een bepaald moment (over de drie fases gezien) vermogen de woning in- of uitgaat.
Gaat er vermogen in (verbruik je op dat moment meer dan dat je produceert), dan telt de meter op, gaat er vermogen uit (produceer je op dat moment meer dan dat je verbruikt), dat draait de meter terug.
Dit alles gebeurt op één teller, waardoor aan het einde van een periode (bijv. een jaar) alleen maar te zien is of (en hoeveel dan) er in totaal is afgenomen of teruggeleverd.

Een slimme meter daarentegen heeft 4 tellers. Hierop wordt per moment, per tarief (hoog of laag) bijgehouden hoeveel er netto wordt afgenomen of wordt teruggeleverd.
Op basis hiervan zou het dus nog steeds niet uitmaken of je het terugleveren doet op één of op drie fases.
In tegenstelling tot een draaischijfmeter kan men nu wel onderscheid maken tussen het afgenomen en teruggeleverde vermogen (en deze tegen verschillende prijzen afrekenen).

Echter, een slimme meter meet intern per fase. Op ieder moment 'weet' de meter dus wat er per fase gebeurt (vermogen afnemen of terugleveren).
In theorie dus (als men de consument echt zou willen uitwringen) zou men dus i.p.v. 4 tellers, middels een softwareupdate, ook 12 tellers kunnen maken waardoor nu op eens per moment, per tarief, PER FASE wordt geregistreerd (en afgerekend).

In dit laatste geval is het dus voordeliger wanneer je eigen verbruik per fase afgaat van het geproduceerde vermogen per fase.

Samengevat:
Op dit moment maakt het niet uit of je op één fase teruglevert of op drie (en zou het logischer zijn een enkelfase inverter te kiezen omdat die goedkoper is).
Wil je maximaal voorbereid zijn op de toekomst en zie je de overheid en netbeheerders in staat om straks per fase te gaan registreren, dan is het wellicht verstandig om nu al te investeren in een drie fase inverter.
Johan Gillich 2 jaar geleden geplaatst
Hoi Antoon,

dank voor je uitgebreide reactie.
Het maakt dus, voor nu, niet uit of je teruglevert op één fase of op drie.
Waar ik een beetje mee zat was dat ik op hetzelfde moment aan de ene kant (voor weinig) aan het terugleveren ben en aan de andere kant het weer duurder afneem.
Uiteraard wil ik niet voor de verrassing komen te staan dat er na 2020 ineens andere regeltjes gaan komen omdat ik op één fase terug lever.
Ik wil mijn zonne-energie systeem wel zo hebben dat er mogelijkheden voor de toekomst zijn. Wellicht een mogelijkheid tot opslag van de opgewekte energie zou een een optie kunnen zijn, maar dat is misschien nog te ver weg (lees te duur) voor de particulier en een andere discussie.

Het lijkt me, naar aanleiding van jouw reactie, dus zinvol om voor het 3 fase systeem te gaan
In hoeverre ik onze overheid en netbeheerders vertrouw laat ik maar even in het midden😄

Vriendelijke groet Johan
Antoon Rosé 2 jaar geleden geplaatst
Iedereen moet voor zichzelf een keuze maken en daar wil ik niet in sturen.
Het is dan ook niet mijn bedoeling geweest jou richting een 3-fase inverter te praten.

Twee opmerkingen:
-  Iedere euro die je extra investeert moet je ook terugverdienen.
Met 10 panelen zal je tussen de 3000 en 3500Wp uitkomenIk vraag mij af of er kleinere 3-fase inverters te koop zijn dan een 4kW (en die lijkt mij dan wat aan de ruime kant als je ook met een 3kW of een 3,6kW afkan).
Je hebt het sowieso over €300 extra. Om die €300 terug te verdienen moet je minimaal 1200kWh produceren en dat is met 10 panelen bijna een half jaar productie.........

- Daarnaast kun je je afvragen hoe realistisch het is om er rekening mee te houden dat men in de toekomst naar 12 tellers toegaat.
Ik snap de discussie over het produceren van vermogen op het ene moment en het afnemen van vermogen op een ander moment (en het bijkomende prijsverschil).
Het lijkt mij een heel stuk lastiger uit te leggen / verdedigen dat er een prijsverschil zit tussen een kWh die je op hetzelfde moment teruglevert en afneemt (op moment X een kWh afnemen op fase 1 en een kWh terugleveren op fase 2).

Ik zou dus niet automatisch kiezen voor een 3-fase inverter.
Johan Gillich 2 jaar geleden geplaatst
Ik vond je reactie niet sturend maar las misschien wel wat ik juist wilde lezen omdat ik mijn gedachte over het aan te schaffen zonne-energie systeem richting een 3 fase inverter heb gefixeerd.
Mede ook doordat ik een offerte heb gekregen waarin een 3 fase systeem is aangegeven als enige optie. Echter een andere offerte ging enkel voor een 1 fase systeem.
Inmiddels heb ik steeds meer info over zonnepanelen en inverters gelezen en het wordt me steeds een beetje duidelijker.
Ik denk dat ik de oplossing eerder in de slimme meter moet zoeken.
Hoe gaat die om met het terug leveren van energie?
Antoon Rosé 2 jaar geleden geplaatst
Zie ook mijn eerste reactie.

Jouw (slimme) meter heeft 4 telwerken waardoor deze meter per tarief (hoog/laag) bij kan houden hoeveel vermogen er is afgenomen danwel teruggeleverd.

Dus waar een terugdraaiende meter direct saldeert (1kWh afgenomen en 1 kWh teruggeleverd resulteert in een geregistreerde waarde van 0kWh) houdt jouw meter beide waardes op eigen tellers bij die nu bij het opmaken van de jaarrekening van elkaar worden afgetrokken, maar net zo goed tegen verschillende tarieven verrekend kunnen worden (vanaf 2020).

Jouw meter telt alleen het totaal van de drie fases. Dus hij telt afname als er op een bepaald moment over drie fases meer wordt afgenomen dan er wordt teruggeleverd en hij telt teruglevering als er op een bepaald moment over drie fases meer wordt teruggeleverd dan er wordt afgenomen.
Een 3-fase meter met 4 telwerken saldeert dus intern over de drie fases (hij registreert alleen het netto resultaat), maar hij saldeert niet afname en teruglevering. Die worden apart bijgehouden.

Ik wil in dit verhaal eigenlijk niet over 'slimme' meters praten omdat het stukje 'slim' (= de mogelijkheid om met de netbeheerder te kunnen communiceren) niet relevant is.
Hier gaat het erom of er op twee tellers wordt geregistreerd (hoog/laag tarief) of op vier (hoog/laag tarief èn afname/teruglevering).

Als laatste, en dat is puur theoretisch en hiervoor zijn voor zover ik weet nog geen plannen, omdat een slimme meter puur op software werkt is het mogelijk om per fase op vier tellers te gaan registreren, dus met twaalf tellers in totaal.
Nogmaals, dat is puur theoretisch, dat gebeurt nu niet en dat gaat waarschijnlijk ook nooit gebeuren.

Patrick Looys 1 week geleden geplaatst
Lees dan toch dit weer op een site. Dat schept toch verwarring, m.n. daar waar het gaa tover die saldering wat nadelig wordt als je op 1 fase van de 3 teruglevert? Dat klopt toch niet?

"ndien u gebruik maakt van 1 van de 3 fasen kunt u alleen de apparaten van stroom voorzien die op zelfde fase zitten. De overige opgewekte stroom levert u dan terug aan het net. Probeer dit te voorkomen, aangezien er plannen bestaan om de teruglevering in die situatie onmogelijk te maken."
Gerard Dut 1 week geleden geplaatst
@patricklooys
Het is natuurlijk een oud topic, maar nog steeds actueel. Waar heb je die nieuwe informatie gevonden. Het zou voor mij een extra reden zijn om op 1 fase te blijven zitten.
Patrick Looys 1 week geleden geplaatst
@gerarddut​... ja, een oud topic. Er was een actuelere meen ik, maar die kon ik zo snel niet terugvinden.

En ik wil juist aangeven dat deze info volgens mij onjuist is, omdat (zoals op dit forum vaker is aangehaald) er intern bij de slimme meter gesaldeerd wordt.
Antoon Rosé 3 dagen geleden geplaatst
Het vastrecht voor een 'standaard' enkelfase huisaansluiting is gelijk aan die van een standaard driefase huisaansluiting:
https://www.stedin.net/tarieven
https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/tarieven2020/?ref=20854
https://www.enexis.nl/consument/aansluiting-en-meter/tarief/tariefbladen-netwerktarieven
Etc.


@patricklooys
Vergeet niet dat een 'slimme' meter volledig draait op software en dat deze vanaf afstand te updaten is.
Op dit moment is het zo dat de meter intern saldeert, maar ik heb nog nergens garanties gezien waardoor ik ervan overtuigd ben dat dat ook zo blijft.

Het zou voor de netbeheerders een fluitje van een cent zijn om dat intern salderen te verwijderen en slechts per fase te gaan salderen.
Jan Huizinga 3 dagen geleden geplaatst
Sorry Antoon Rosé 
Ik wist niet beter dan dat het zo was , mijn wel gemeende excuus hiervoor. 
Jeffrey Rous 3 dagen geleden geplaatst
@antoonros​ ik ben bang dat dit aanpassen (wettelijk) niet zo maar kan, want dan zou iemand met weinig panelen en maar op 1 fase terugleveren van de 3, anders worden behandeld als iemand met hetzelfde aantal  panelen en een 1-fase aansluiting.
Wout Deelen 3 dagen geleden geplaatst
Toen ik me aan het oriënteren was op zonnepanelen ,kwam bij mij ook deze vraag.
Ik heb nl een drie x25 aansluiting.
Dus ik Vattenfall gebeld ,die konden na veel doorverbinden geen uitleg geven.
Daarna de netbeheerder gebeld hoe of dat het nu zit.
Technisch konden ze ook niets uitleggen .
Alleen de mededeling dat er gesaldeerd word en dat het dus niet uitmaakt.
Maar ik heb nog steeds vragen over dit item.
Want de overheid zegt dat het salderen verminderd gaat worden.
Hoe gaat dat er dan uitzien.
Want ik merk dat ik maar 1/3 van de opgewekte stroom rechtstreeks gebruik in de zomer.
En om dan maar niet te spreken van de 2 fasen waar ik op gebruik en niet teruglever.
Jeffrey Rous 3 dagen geleden geplaatst
Even Googlen.... 'Salderen na 2023'
Genoeg sites met uitleg.
Bijvoorbeeld: https://www.gaslicht.com/nieuws/minister-maakt-afbouw-salderingsregeling-bekend

Jouw 2 fases waar je niet op terugleverd worden al intern door de kWh meter gesaldeerd.
Antoon Rosé 3 dagen geleden geplaatst
Laten we er geen misverstand over verstaan dat het in ieder geval nu zo is dat meters (zowel 1-fase als 3-fase) intern salderen.

Of 3-fase meters in de toekomst intern blijven salderen over alle drie de fases.......
Ik hoop het natuurlijk wel.

Of er juridische bezwaren zijn om dat aan te passen? Geen idee.
Maar wetten worden door mensen geschreven en zijn met een paar pennenstreken te wijzigen als hen dat beter uitkomt.
Dat er een (kleine) groep mensen nadeel ondervindt van een wetswijziging daar ligt niemand wakker van. Dat heeft wetswijzigingen nooit tegen gehouden.
Als voorbeeld geef ik bijv. de afschaffing van de oude oldtimerregeling, de wet die mensen kan dwingen hun gasaansluiting op te geven. Er zijn er vast meer te benoemen.
Patrick Looys 1 dag geleden geplaatst
...maar stel dat je zo min mogelijk het nadelige risico wilt lopen op een minder gunstige regeling bij 3 fase, wat is dan nu de beste mogelijkheid mbt aansluiten?
Gerard Dut 1 dag geleden geplaatst
@antoonros
Wetten kunnen in de toekomst veranderen. Je belast/gebruikt het netwerk in ieder geval wel. Ook al zal dat op particulier niveau wel mee gaan vallen.

Het zal vast niet zo'n vaart lopen. Waarschijnlijk zijn de meeste slimme/digitale meters daar nog niet eens geschikt voor. De netwerkmaatschappijen zijn voorlopig nog wel even zoet met de 20 % Ferraris meters te vervangen.


@patricklooys
Het beste wat je dan zou kunnen doen om op 1 fase te blijven, maar dat kan lang niet iedereen. Met 3 fasen en een 3 fasen PV installatie is het een kwestie van de afname ook zo goed als mogelijk te verdelen.

Ik overweeg om ook op 1 fase te blijven. Dat wordt oppassen met een toekomstige auto en misschien wel een warmtepomp. Een laadpaal kun je tegenwoordig ook slim laten laden. Zelf met alleen zonnestroom.
reactie op @gerarddut:
Patrick Looys ...ik zit inderdaad op 1 fase en hou dat u.p ook zo.  Echter, kennissen van mijn zitten op 3 fase en overwegen een PV installatie. Dus m.n. voor hen  vraag ik dat 😉
1 dag geleden

Beantwoorden

Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 04 September 2018 om 11:45
Aantal lezers 25
Aantal reacties 19