1. Rendement in Euro's per jaar. 2. Fiscale aspect investering.

Laatste reactie 05/08/2019 20:28 door Patrick
· Markeren als ongelezen
frank van der drift 7 maanden geleden geplaatst
1
De uitleg in terugverdientijd en qua vergelijking met rendement op spaarrekening is heel mooi, maar gaat me wat te snel.
Ik zou graag de stappen die genomen zijn om de grafieken te berekenen stap voor stap op een rijtje willen hebben. 
Op die manier is het gemakkelijker om e.e.a. te vergelijken met andere investeringen zoals b.v. obligaties of aandelen. 

Wat is b.v.  bij benadering de besparing op de energierekening per jaar, in het standaard voorbeeld, aangenomen dat er geen saldering meer zal gelden en de energieprijs min of meer gelijk blijft?
Dat leidt dan tot de vraag: wat is het jaarlijkse rendement als percentage van de investering?
Wat kost dat onderhoud en aanpassing/vervanging van de omvormer na 12.5 jaar?
2
Ik vind nergens iets over het feit dat in zonnepanelen geïnvesteerd geld niet meer op je rekening staat, voor de fiscus dus onzichtbaar is, maar wel tot op zekere hoogte rendeert. Dat kan - afhankelijk van het vermogen - oplopen tot 1.7 % besparing op vermogens-aanwas belasting. Mijn concrete vraag is dus: moet investering in zonnepanelen worden opgegeven aan de belasting als eigen kapitaal of niet? Zo niet, dan vallen rendementen vooral voor vermogenden aanzienlijk hoger uit dan ik tot nu toe lees in berekeningen. 
Gerard Dut 7 maanden geleden geplaatst
Vraag 1: moeilijk te bepalen, omdat nog niet bekend is hoe hoog de terugleververgoeding er uit zal gaan zien. Ook belangrijk is dan welk percentage van de opgewekte stroom door je zelf gebruikt wordt. Momenteel is dat bij veel mensen maar 30 %. Een hoger deel zelf gebruiken is best mogelijk als de salderingsregeling stopt.
Kosten vervangen omvormer zal onder de €1000 zijn

Vraag 2: zonnepanelen zitten standaard in box 1
reactie op @gerarddut:
Jeffrey Rous Heb je van jouw 2e antwoord een bron of link?
Want het is toch gewoon een product wat je gekocht hebt? Zoals TV, bank, etc....
7 maanden geleden

Beantwoorden

Gerard Dut
@jeffrey rous

Uitgaande dat zonnepanelen een deel is van je elektrische installatie behoort het mijns inziens bij de woning.

7 maanden geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Jan Huizinga 7 maanden geleden geplaatst
Hoi Frank
Als ik van mijn eigen situatie uit ga zoals ik het beoordeel.
Op de bank is mijn rendement op spaarrekening nihil. Dus de investering in zonnepanelen
levert mij meer rendement op dan het saldo op mijn bankrekening te laten staan.
De terugverdientijd van mijn installatie (12 panelen en een converter een  eenvoudige
installatie voor rond de  4000 euro) met een ideale opstelling is door de leverancier gecalculeerd op 6 jaar.
Onderhoud : De panelen schoon houden en regelmatig uitlezen wat ze opbrengen .
Na 6 jaar is de installatie terugverdiend en kijk hoe lang deze nog mee kan .
Als deze stuk gaat over een aantal jaren kijk ik voor een nieuwe (verbeterde installatie)
De techniek gaat hard hierin.
Ik zelf gebruik alle energie die ik opwek  (moet zelfs nog iets bij kopen van een leverancier per jaar) Dus wat ikzelf maak hoef ik toch geen belasting over te betalen  (groente uit eigen tuin 
geef je toch ook niet op aan de belasting. De belastingdienst weet dat ik zonnepanelen heb want ik heb mijn btw over de installatie terug gehad.   
Wel denk ik dat we in de toekomst transportkosten gaan krijgen en er zal nog wel meer gaan veranderen in de toekomst ,maar dat is koffiedik kijken.
Mijn inziens  : Niet te veel geïnvesteerd  = sneller terugverdiend met toch een beter rendement dan op de bank .En niet te vergeten beter voor het milieu.Antoon Rosé 7 maanden geleden geplaatst
Hoi Frank,

Ondanks de antwoorden van Gerard en Jan nog wat aanvullingen.
Ik weet niet over welke grafieken je het hebt, dus ik hou het algemeen:

1
Jij bekijkt het puur financieel (zeker als je het vergelijkt met beleggen in aandelen en obligaties).
Net als bij beleggen zit er ook aan zonnepanelen een zekere onzekerheid.
Zo weet je nooit precies wat ze gaan opbrengen per jaar (is ook erg afhankelijk van de ligging, dus jouw persoonlijke situatie) en een inverter kan ook vaker (of minder vaak) kapot gaan.
Daarom ga je dus uit van een geschatte productie per jaar. Voor Nederland meestal ergens tussen de 0,8 en 1x het aantal geinstallerde Wpiek in kWh/jaar.
Dus installeer je 5000Wp, dan kan je uitgaan van een productie van 4000 tot 5000kWh/jaar.
De waarde daarvan weten we op dit moment wel, namelijk de consumenten kWh prijs (+/-21ct/kWh), na 2020 weten we het niet.
We weten niet wat de kale kWh prijs gaat worden, we weten niet hoe de overgangsregeling eruit gaat zien en alleen jij weet (of zou een inschatting kunnen maken van) het percentage van de geproduceerde stroom die je direct kunt gebruiken. Voor de stroom die je direct zelf gebruikt mag je +/- 21ct/kWh blijven rekenen.

Om een wilde gok als antwoord op jouw vraag te geven: In het slechtste geval krijg je zelfs iets minder dan de kale kWh prijs terug. Dus bijv. 5ct/kWh
Aangenomen dat je 30% stroom direct zelf kunt gebruiken en dus 70% teruglevert en dat voor in jouw situatie de jaarproduductie 0,9xWp in kWh/j geldt en dat jouw installatie €1/Wp heeft gekost.

Dan geldt het volgende:
Iedere geinstalleerde Wp produceert 0,9kWh/j
30% daarvan gebruik je zelf, dus heeft een waarde van 0,9x0,3x21ct=5,67ct
70% lever je terug, dus dat heeft een waarde van 0,9x0,7x5=3,15ct
Ieder jaar levert 1Wp dan 8,82ct op.
Haal hier per jaar de degeneratie van de panelen af en je hebt een aardige grafiek over de tijd.

De kosten van een omvormer kan je gewoon op internet opzoeken en is sterk afhankelijk van het vermogen.
Ik weet niet hoeveel vermogen je zou kunnen gaan plaatsen, dus dat zul je zelf moeten opzoeken.

2
In tegenstelling tot wat Gerard zegt ben ik van mening dat zonnepanelen in geen enkele box vallen. Het zijn gewoon goederen die je bezit, net als een auto, een audio-installatie of meubels en daar heeft de fiscus dus geen weet van, in de zin dat ze meetellen als vermogen o.i.d.
Wel is het zo dat er bewegingen gaande zijn om zonnepanelen mee te gaan nemen in de WOZ waarde.
Wat dit voor jou voor gevolgen heeft kan ook alleen jij inschatten.
Jan Huizinga 7 maanden geleden geplaatst
Maar ook je woning is meer waard ,Co2 neutraler  en zal in de toekomst makkelijker verkoopbaar
zijn.
https://www.bespaarbazaar.nl/kenniscentrum/zonnepanelen/financieel/zonnepanelen-opbrengst/
johannes visser 7 maanden geleden geplaatst
En om het rekensommetje nog wat moeilijker te maken, er zijn ook energiemaatschappijen die 12,5 cent ex btw terug geven voor elke te veel opgewekte KWh.
Heb hier deze opgewekte stroom nog niet nodig.
De warmtepomp moet nog geplaatst worden, maar de panelen liggen al.
Johannes.
Antoon Rosé 7 maanden geleden geplaatst
Ik vind het reageren op eerdere posts in een draadje erg onoverzichtelijk, dus vadaar mijn reactie hier:

Het is een principiele vraag of zonnepanelen wel-of-niet bij de woning horen.
Ik ben van mening dat ze dat niet doen (dat is mijn mening, ieder ander mag een andere mening hebben).
Dat ze op het dak van mijn huis liggen en verbonden zijn met de electrische installatie van mijn huis en dat ze mij 'ten dienste zijn' doet daar niets aan af. Deze argumenten gelden ook allemaal voor mijn plafonnière (al hangt die aan het dak en ligt hij er niet op) en die hoort ook niet bij het onroerende goed en zit dus niet in box 1 en telt dus ook niet mee voor de WOZ en dus ook niet voor de onroerendezaakbelastingen, de affalstoffen/rioolheffing, de waterschapsbelasting, het eigenwoningforfait, de vermogensbelasting (in het geval van een tweede woning) en de erf- en schenkbelasting.

Dat een huis met zonnepanelen makkelijker te verkopen is dan een huis zonder vind ik ook een discutabele stelling.
Twee exact gelijke huizen, de één met en de andere zonder zonnepanelen zullen voor het onroerende deel een gelijke waarde hebben en de panelen zullen een extra waarde vertegenwoordigen.
Zelfs indien de panelen bij de koopprijs zijn inberepen (niet mijn voorkeur, maar gewoon als voorbeeld), zal de koopprijs van het huis met zonnepanelen hoger zijn dan die van het huis zonder.
Dat betekent dat de koper van het huis zal moeten afwegen of hem dat verschil in prijs waard is.
Het heeft een hogere prijs, maar je krijgt er ook meer voor. De keuze is aan de koper, die kan ook de voorkeur geven aan het huis zonder panelen om daar een moderne, nieuwe installatie op te leggen.
Het huis met panelen is dus niet per defenitie makkelijker te verkopen.

Waar ik een beetje moeite mee heb is het gemak waarmee tegenwoordig ogenschijnlijk eenvoudige stellingen in one-liners worden geroepen en daarmee zondermeer tot 'algemeen aanvaarde waarheid' worden gebombardeerd.
Het klakkeloos overnemen van stellingen, zonder zelf te valideren vind ik ongewenst.
Er zit vaak meer achter dan wat je op het eerste gezicht ziet. De oorspronkelijke opsteller van de stelling heeft een reden voor het deponeren van die stelling.

In het geval van het wel-of-niet onderdeel zijn van het onroerende goed is dat overduidelijk de overheid die meer belastingen wil innen en in het geval van de het makkelijker verkopen van een huis met zonnepanelen is dat overduidelijk de zonnepanelenbranche zelf om potentiele kopers over de streep te trekken.
Gerard Dut 7 maanden geleden geplaatst
Ik wist dat mijn stelling tot discussie kan leiden. Wel of niet onroerend goed. Dat is iets wat in een later stadium door wetgeving en rechters uitgemaakt gaat worden.
Voor OP is het ook niet belangrijk. Die wil het niet als box 3 vermogen zien. Of het nu wel of niet onroerend is, is voor hem niet belangrijk, zolang het maar geen box 3 vermogen is.
Daarom ook mijn hele korte zinnetje.

Geheel mee eens dat antwoorden op een ander heel lastig is. Helaas kan je op dit forum niet quoten.
Rob Frohwein 4 maanden geleden geplaatst
Ik dacht er ook over om zonnepanelen te laten plaatsen, maar eerst even een berekening.
De verkopers hebben allemaal te mooie getallen.

Ik heb het als volgt berekend:
2KW piek panelen
helling dak: 35 graden
azimut dak: 120 graden
gebruik dan dit tool van de eu: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#TMY
hieruit volgt dat de opbrengst ca. 1300 kwh/jaar is
Stel installatie kost  5000
Huidige  kwh retourprijs: 0,23
Inflatie 3%
to = totaal opbrengst, jo = start jaar opbrengst, r = inflatie, s = invest, n = jaren
(Som meetkundige reeks)
to = jo x (r^n - 1)/( r - 1) 
n = log (s/jo x (r - 1) + 1) / log (r)
jo=1320 x 0,23 = 303 euro/jaar

                          jo=303     jo=400
inflatie 3% => 13,6           10,77    jaar
inflatie 4% => 12,9           10,3      jaar
inflatie 6% => 11,8             9,6      jaar

Bij de huidige officiel inflatie van 3% is de terugverdientijd 13,6 jaar , veel meer dan de 6/7 jaar waarmee de verkopers schermen. En dan ben ik er voor de eenvoud nog vanuit gegaan dat de saldering 100% blijft.

Of klopt mijn visie niet?
Gerard Dut 4 maanden geleden geplaatst
Niet geheel. Nu ben ik geen wiskundig genie en snap ik niets van je berekening.
De aanname dat een installatie van 2kwp 5000 euro kost is wel wat gortig. Daar kun je misschien ook wel 4 of 5kWp voor krijgen. De hoek van 120 graden is wel nadelig voor de opbrengst.
De verkopers hebben vaak een laag opgeleverd opbrengst in hun offerte staan. In de praktijk is vaak de opbrengst veel hoger. Ze willen achteraf geen gezeur dat de opbrengst niet gehaald wordt.
Jan Huizinga 4 maanden geleden geplaatst
Als ik naar mijn eigen installatie kijk die er nu 2,5 jaar ligt 12 panelen 265 WP met een convertor .          Ik heb bijna de helft van mijn investering terug ,maar wat voor mij ook mee telt is :
 3393.1KG CO2 verminderd , 3393,1 Kolen opslag en 469201,2 verminderd ontbossing.
Ook de generaties na ons willen hier leven laten we dat niet vergeten .
Patrick Looys 4 maanden geleden geplaatst
Heb je wel rekening gehouden met de BTW teruggaaf bij die 5000.- ? Los daarvan... ik heb 3300WP liggen voor 3600.- ex BTW en heb die in 6 jaar terugverdiend (3000kwh opbrengst x 0.20ct electraprijs (of inmiddels zelfs wat meer) x 6jaar = €3600.-)

Dat geneuzel over rendementen en rentes trekt de boel alleen maar scheef en onduidelijk/verwarrendwat mij betreft.

Kijk gewoon naar je energieprijs, je verbruik en de opbrengst van je panelen en je weet behoorlijk je terugverdientijd. Niet moeilijker maken dan nodig is hoor, dat schrikt alleen maar af ;-)
Nancy DuGrand 4 maanden geleden geplaatst
Heeft het zin om het tot op de komma nauwkeurig te berekenen. Eén hittegolfje of een maandje regen in de zomer ondermijnt elke berekening.
reactie op @nancydugrand:
Patrick Looys ...inderdaad. Gewoon simpel en overzichtelijk houden met energieprijs en opgewekt vermogen. Prima berekening. 
4 maanden geleden

Beantwoorden

Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 13 April 2019 om 16:05
Aantal lezers 23
Aantal reacties 16