Oplossingen voor Afschakelen Omvormer door te hoge netspanning

Laatste reactie 18/06/2020 09:45 door Kenneth
· Markeren als ongelezen
A Quila 11 maanden geleden geplaatst
Beste Lex, beste forumleden,

Op mooie zonnige dagen heb ik last van een vervelend verschijnsel;
Op de meest productieve uren schakelt mijn omvormer zich uit omdat de netspanning dan zo hoog is dat de omvormer zich moet verhogen naar boven de 253V om de stroom te kunnen terugleveren en dan Schakelt zijn intern ingestelde beveiliging zichzelf uit.
Mijn installatie bestaat uit 16 panelen Met SE-optimizers (12x265Wp + 4x275Wp = 4280Wp)
1 string op SE3500 1-fase omvormer van SolarEdge (model 2016) Door verschillende oriëntaties probeer ik de opbrengst grafiek te verbreden (flatten the curve 😷)
Nu meet ik een spanningsval/verlies over de AC-kabel van ca 5volt. Dus 240V in de meterkast dan staat de omvormer op 245V
Die aansluitkabel is een 4mm2 en de lengte is ca 25meter.
Op een willekeurige dag meet ik In meterkast
L1-248V
L2-245V (Met omvormer in)
L2-240V. (Met omvormer uit)
L3-240V

Dus een andere fase kiezen helpt niet meer.
Wat zijn mijn mogelijkheden?

- een 3-fase omvormer aanschaffen. Kosten €1100,=
- een nóg zwaardere kabel van 6 of 10mm2
Kosten €150–€250
- een spanningsregulator? Om de omvormer te foppen? €??? https://hyteps.nl/producten/spanningsregelaars/
- een 6V 16A ringkerntrafo antifase aansluiten ( op Tweakers gelezen) vlgs mij de trafo met de secundaire 6v spoel in serie zetten in de aansluitkabel tussen meterkast en omvormer. De trafo verbruikt dan 6V (wordt een kacheltje) en de omvormer ziet dan bv 245V-6V=239V
Geen idee wat dat kost. En wat je riskeert.
- de landeninstelling veranderen. Maar dan moet dat via installateur en die werkt “gelukkig” daar niet aan mee.
- cos phi verschuiven. ?

Of zijn er andere oplossingen.
Want zo halen we die energietransitie natuurlijk nooit als dit breder bekend wordt.

Ps Eneco zegt het probleem niet te kennen en Stedin uiteindelijk na aandringen wél maar verder geen oplossingen.

Alvast bedankt voor je/jullie reactie.

Mvg Arend
A Quila 11 maanden geleden geplaatst
Ter aanvulling een screenshot van monitoringsapp op willekeurige dag. Dan zie je welk effect het op de opbrengst geeft. Hoe meer mensen panelen nemen hoe erger het gaat worden.
Gerard Dut 11 maanden geleden geplaatst
Is het verplaatsen van de omvormer geen oplossing. Dus de DC kabels 25 meter lang en de omvormer zo dicht als mogelijk bij de meterkast. Je wint dan 5 Volt. Vrijwillig aftoppen geloof ik niet zo in. Er zijn er dan altijd wel die zeggen dat ze aftoppen, maar het niet doen. Of ze kennen het probleem niet. Jij hebt het probleem omdat je zo'n lange AC leiding hebt.
reactie op @gerarddut:
A Quila Ja, ik vrees dat dat een van de oorzaken is. Toen ik 4mm2 bestelde werd ik voor gek verklaard. 2,5 was meer dan voldoende. Had ik toen maar 6mm2 besteld. Ik ga de optie om de omvormer dichterbij te plaatsen weer onderzoeken. Al ben ik niet zo’n voorstander van DC kabels met pakweg 400V of meer door de kruipruimte. Mag de plus en min naast elkaar in een mantelbuis? Of in een kunststof goot?
Zou wel meteen schelen vlgs de berekeningen.
11 maanden geleden

Beantwoorden

Ad Bosch 11 maanden geleden geplaatst
Of hier op wachten:
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i21313/pvda-stelt-kamervragen-over-uitvallen-zonnepanelen-door-te-dunne-elektriciteitskabel?utm_source=Solar%20Magazine&utm_campaign=749c23eb1a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54b49bf328-749c23eb1a-74497575
reactie op @ad:
A Quila Tja, heb niet zoveel vertrouwen in de politiek.
Als je écht niets kan of het niet meer weet kan je altijd nog de politiek in.
Bekijk voor de aardigheid maar eens de verschillende CV’s van de 2de kamerleden.
Uiteraard zijn er fantastisch uitzonderingen maar liever het zelf regelen. We hebben niet zoveel tijd meer om de juiste stappen te zetten.
😉😉
Aanvulling; inmiddels heeft minister Wiebes besloten dat de netbeheerders de burger die niet kan invoeren, maar dan dus ook geen eigen stroom meer kan opwekken, niet hoeven te compenseren. Formeel moet een netbeheerder adequaat reageren op klachten binnen een redelijke termijn. Maar ja. Wat is redelijk?
Stedin monitoort al maanden mijn klachten over te hoge netspanning in de wijk maar krijg geen enkele terugkoppeling. Lokale heb ik ze toestemming gegeven om mijn slimme meter continu uit te lezen om zo aan een oplossing te werken.
11 maanden geleden

Beantwoorden

Jeffrey Rous 11 maanden geleden geplaatst
@aquila
Gemeten op een willekeurige dag?
Hopelijk dan wel op een dag met volle zon en rond het middag uur?

Als het echt een 4mm2 kabel is, dan alle aansluitingen meer eens nalopen, 5V verlies komt bij die lengte meer in de buurt van 2,5mm2 aders.

Als ik het goed heb is dit de formule:
Verlies (Volt) = lengte draad (m) x 2 x stroom (A) x 0,0175 / koper kwadratuur (mm2)

25 x 2 x 15 x 0,0175 / 2,5 = 5,25V
25 x 2 x 15 x 0,0175 / 4 = 3,28V
reactie op @jefrous:
A Quila Ik ga alle verbindingen met het juiste moment vast trekken. Dat zou inderdaad ook nog kunnen.
Sommige dagen met wolkenloze hemel heb ik een mooie Gauss-kromme. En dan ineen zit er een serie dagen tussen dat het weer mis gaat.
Meestal als er wisselend felle zon en dikke cumulus wolken zijn.
Op dit moment is op de omvormer ca.
Vac 248,8
Vdc 377
Pac 3400 W

Maar ik begrijp uit alle reacties dat er dus niet een slim kastje bestaat waarlangs je de AC kabel kan in en uit leiden. (Smoor spoel/ trafo)
11 maanden geleden

Beantwoorden

Antoon Rosé 11 maanden geleden geplaatst
Zo'n formule, zoals @jefrous noemt, intrigeert mij altijd. Dat 'als ik het goed heb' is natuurlijk te bevestigen, danwel te ontkennen.

De formule "Verlies (Volt) = lengte draad (m) x 2 x stroom (A) x 0,0175 / koper kwadratuur (mm2)" heeft natuurlijk als basis de wet van Ohm: U = I x R (ofwel, de spanning over een weerstand is rechtevenredig met de weerstand zelf en de strrom door die weerstand.

De uitdaging zit hem dus in het bepalen van de weerstand van een koperdraad.
Je kunt je voorstellen dat er een aantal variabelen zijn die invloed hebben op de weerstand van een draad:

- de lengte. Ons gevoel zegt dat de weerstand wel groter zal worden als de draad langer wordt. Sterker, als je een draad in twee gelijke stukken knipt hebben beide stukken een gelijke weerstand, dus had de originele draad een weerstand van 2x de helft. De conclusie is dan ook dat de weerstand van een draad rechtevenredig toeneemt met de lengte.

- De diameter (of beter, de oppervlakte van de doorsnede). Ons gevoel zegt weer dat de weerstand zal afnemen bij toenemende diameter, maar in welke mate? De simpelste manier om dat te beredeneren is om je voor te stellen wat er gebeurt als je twee draden langs elkaar legt en aan het begin de twee beginnetjes aan elkaar maakt en aan het eind de twee eindjes. Je hebt nu twee draden parallel geschakeld.
Als je elke draad afzonderlijk bekijkt, heb je nu twee gelijke weerstanden parallel geschakeld, maar je mag ook zeggen dat je een nieuwe draad hebt gemaakt met een 2x zo grote oppervlakte (namelijk de oppervlaktes van beide draden bij elkaar opgeteld).
Omdat de vervangingsweerstand van twee gelijke weerstanden parallel de helft is van de waarde van die weerstanden weten we nu dat de weerstand van een draad omgekeerd rechtevenredig is met de oppervlakte van de doorsnede van die draad.

- Het soort metaal (of beter het materiaal waarvan de geleider is gemaakt). We kunnen ons immers voorstellen dat een draad gemaakt van koper beter geleidt (een lagere weerstand heeft) dan een draad gemaakt van plastic of hout. Sterker, zelfs metalen onderling verschillen in geleidbaarheid.
Hiervoor kennen we het begrip 'soortelijke weerstand van een materiaal', aangegeven met de Griekse letter Rho.
Rho is een constante die per materiaal aangeeft hoe goed (of slecht) dat materiaal geleidt.
(dan is Rho ook nog afhankelijk van de temperatuur, dus een materiaal geleidt beter of slechter als de temperatuur hoger of slechter wordt.)
Rho is voor koper bij 20 graden C 1,68x10-8 (dus 0,00000000168)


Dus we hebben nu iets als het volgende:
R(weerstand van een koperdraad) = Rho(koper) x l(lengte van de draad) / A (oppervlakte van de doorsnede van de draad)

Hierbij moeten we wel nog opletten op de eenheden: l is in meter en A is in m2 (vierkante meter)
En een tweede valkuil is dat je de lengte van de draad twee keer moet nemen want stroom loopt in een kringetje, dus door de ene ader heen en door de andere ader terug.

Deze R mogen we nu invullen in onze eerste formule (de wet van Ohm). Dus U(spanning) = I(stroom) x Rho(koper) x l(lengte van de draad) / A (oppervlakte van de doorsnede van de draad)

Dus voor onze 4mm2 kabel van 25m bij 20 graden en een stroom van 15A krijgen we het volgende:
U = 15 x 1,68x10-8 x 2 x 25 / 4x10-6 = 3,15V

Waar komt dat verschil vandaan? @jefrous gebruikt 1,75x10-8.
Dat is de temperatruusafhankelijkheid van Rho. 1,68x10-8 geldt bij 20 graden C. Bij 25 graden C is die 1,71x10-8 en bij 30 graden is die 1,75x10-8

Dus de conclusie is dat de formule van Jeffrey correct is (-:

Een tweede conclusie is dat voor kabels in het algemeen geldt: Hoe dikker hoe beter.
Al was het maar omdat de kabel warm wordt door het vervoeren van stroom en we zien hier boven dat de weerstand van een warme draad groter is dan die van een koude draad.
Een dunne draad produceert dus meer warmte (waardoor zijn eigen weerstand toeneemt) en dat heeft weer nog meer warmte tot gevolg. Niet goed dus!
reactie op @antoonros:
A Quila Beste Antoon en Jeffrey,

Ik heb de afgelopen dagen de kabel tussen omvormer en meterkast vervangen.
Het was een 3x4mm2
En is geworden een 4x6 +aardlitze
Dan kan ik ooit een 3-fase omvormer installeren
Voor nu echter de omvormer aan gesloten met
2x6 + 2x6 en aarde
Dan zou je zeggen geen problemen meer.

25 x 2 x 15 x 0,0175 / 2,5 = 5,25V
25 x 2 x 15 x 0,0175 / 4 = 3,28V
25 x 2 x 15 x 0,0175 / 6 = 2,19V
4-aderig in paren van 2x 6mm2 = 12mm2(?)
25 x 2 x 15 x 0,0175 / 12 = 1,09V

Maar zie bijgevoegde uitdraaien van vrijdag en vandaag.

Het is dus wel verbeterd maar ik ga vrezen voor de huishoudelijke apparaten !! Want de omvormer stopt bij 252V en met een kabelverlies van zeg 1 á 2 volt is het dus 250 V in de meterkast. Of maak ik hier een denkfout?
11 maanden geleden

Beantwoorden

Gerard Dut Weet je zeker dat die pieken naar beneden spanningspieken zijn geweest. Dat kunnen ook wolken zijn geweest. Zeker de piek van gisteren om 15.00 uur is verdacht laat.
11 maanden geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Jeffrey Rous 11 maanden geleden geplaatst
Wat staat er in de error log op de monitoring portal?
Heb je genoeg rechten om ook de grafieken te kunnen bekijken? Zoniet, dan aan je installateur vragen.
.
Als je de SolarEdge API key hebt kan je die ook in een file downloaden voor de 5 minuten details.
Of zorgen dat je op PVOutput.org logt met de SolarEdge API, dan kan je ook de AC spanning loggen per 5 minuten
Ad Bosch 11 maanden geleden geplaatst
Het is mij ook wel eens opgevallen bij OmnikPortal, ineens zonder aantoonbare reden de grafiek naar beneden gaat.
Afgelopen week was dat ook het geval, opbrengst "Power Now" was op een gegeven moment nul.
Blik op de beide omvormers geworpen en die gaven keurig power aan.
Vervolgens inloggen op het IP adres van de omvormers, gaf ook netjes dezelfde waarden aan die ook op het display stonden.
Heb soms het idee dat er wel eens wat gerommeld wordt binnen de portals.
Nu is dat voor Omnik niets bijzonders, komt wel vaker voor.
Antoon Rosé 11 maanden geleden geplaatst
@eaz​ "Je maakt geen denkfout, door de d``den dikker te maken stijgt de spanning in de meterkast."

Nee, door de draden dikker te maken stijgt de spanning in de meterkast niet!
(de rest van je verhaal klopt wel).

De spanning in de meterkast op ieder willekeurig moment is een gegeven (resultaat van afname en teruglevering in de wijk op dat moment).

Jouw inverter moet iets boven die spanning gaan zitten om z'n stroom weg te kunnen krijgen, dat hoeft maar een paar mV te zijn (dat zijn geen meerdere volts).
Het probleem zit hem erin dat, zeker wanneer er grote vermogens geleverd worden, er grote stomen door de kabel naar de meterkast lopen en dat de weerstand van een (dunne) kabel bij die grote stromen een voltagedrop van meerdere volts kan veroorzaken.

Dus, om in de meterkast op een spanning uittekomen van netspanning + enkele mV, moet de inverter een spanning leveren van netspanning + enkele mV + het spanningsverlies over de kabel.
En als die uiteindelijke spanning, dus die de inverter moet leveren, boven de 253V uitkomt, dan schakelt de inverter uit.

Wat je dus wil is dat spanningsverlies over de kabel zo klein mogelijk maken en dat bereik je met een kabel met een lagere weerstand en dus moet je een dikkere (hoe dikker hoe beter) gebruiken.

@aquila
De specificatie van de netspanning op dit moment is 230V plus of min 10%, dus tussen de 217V en 253V.
Alle (moderne) electrische apparaten zouden met deze spanning overweg moeten kunnen.
reactie op @antoonros:
A Quila Ik kreeg deze van de installateur doorgestuurd. Te zien is op de linker Y-as de voltages van het net. Ik zit dus kennelijk in een beroerde uithoek met (te) dunne kabels.
11 maanden geleden

Beantwoorden

Jeffrey Rous 11 maanden geleden geplaatst
Heel apart wat daar gebeurd, wat een verschillen.
Rond 6:00 240V, dan een drop naar 232V, dan een tijdje stabiel rond 238V, dan een jump naar 246V en gaat de stijging richting 253V, maar later weer terug naar 238V....
Doen ze daar iets van automatische aanpassingen op het net ofzo.... ?

Als de installateur jouw meer rechten geeft op de monitoringportal kan je die grafieken zelf bekijken en checken of het elke dag zo gaat.
Kenneth van Grondelle 10 maanden geleden geplaatst

@aquila

Waar staat jouw systeem? Ik monitor zelf een systeem in de Sieradenbuurt in Almere (noord) en daar zitten ze ook al dicht aan de grens. De omvormer (een 1 fase Goodwe) geeft daar geregeld spanningen aan tot 249,5V. Ik ben dus bang dat daar binnenkort ook onderbrekingen gaan voorkomen.

Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 20 May 2020 om 19:33
Aantal lezers 24
Aantal reacties 18